Връзки

снимка на Стефан Радев

"Дейзи Технолоджи" - произвежда касови апарати с марките "Daisy" и "Елит".

"Тремол" - произвежда касови апарати с марките "Tremol" и "ЗЕКА".

“Карат Електроникс” АД - произвежда касови апарати с марките "Carat" или "Карат".

“Завод за изчислителна техника” ЕООД - произвежда касови апарати с марка "ZIT" или "ЗИТ".

“Оргтехника“ АД - произвежда касови апарати с марка "Orgtech" и "Елка".

“Електроника“ АД - произвежда касови апарати с марка "Електроника".

Фирми - каталог.