Грешка cl tl на elka 2000 вер.H18 DV

снимка на Стефан Радев

Ако касовия апарат не успее да изпрати дневния отчет към терминала, отказва да издава касови бележки с грешка "cl tl", което трябва да означава - "направете отново дневен отчет". Трябва да се провери връзката между двете устройства и дали и двете са заредени (най-добре да се включат в мрежата за поне 10-15 мин.), след което отново да се пусне девен отчет с нулиране - F - 4 - F - TL. Ако отчета се разпечата нормално би трябвало да сме успели да преодолеем грешката.