Доработка на фискални принтери на ИСЛ - София

снимка на Стефан Радев

Със свидетелства №605/13.07.2011г. и №606/13.07.2011г. на БИМ официално е разрешена доработката на фискалните принтери ISL3811.01-DV и ISL3811.02-DV за съответствие с изискванията на Наредба № H-18 от 13.12.2006г.

Доработка на стари устройства с външен данъчен терминал
(бракуване, данъчен терминал ISL750, смяна на МФП, 1год. платена такса към моб. оператор.)
Смяна на модел на 3911, 3940, 3940.01, 3916 - 189.00 лв.
Смяна на модел на 3811.01М, 3811.02М - 225.00 лв.
Смяна на модел на 3811.01, 3811.02 - 239.00 лв.

Доработката ще се извърши за до три работни дни, като процедурата е следната:
1. Посещавате ни в Магазина, носейки освен касовия апарат, също и паспорта му и последното свидетелство за регистрация (или се обаждате за посещение на място - цена 10 лв.);
2. Ние изготвяме протоколи за демонтаж на МФП, които заверявате в данъчното подразделение по регистрация на фирмата Ви - цена 35 лв.;
3. Връщате заверените протоколи за демонтаж и ние бракуваме устройството - цена 25 лв.;
4. Извършваме доработката;
5. Фискализираме и регистрираме новото фискално устройство - цена 24 + 16 лв.;
6. Сключваме договор за сервизно обслужване на устройството - най-ниския клас е 24 лв. за година;
7. Получавате си устройството и директно започвате работа с него;
Или обща цена на услугите - 113 лв.

Всички цени са без включен ДДС.
Можете да получите отстъпка в размер на x% от стойността на услугите!
За процента на отстъпка пишете на office@stedy.bg с информация за серийния номер на касовия апарат и ЕИК на ползващата го в момента фирма. ;)