Електронна връзка с НАП

снимка на Стефан Радев

Обмисля се въвеждането на задължителна ежедневна връзка с НАП за всеки касов апарат.
Какво мислите по въпроса?