Електронна контролна лента - ЕКЛ

Какво точно означава този термин?
Въпросът ми е във връзка със съхранението на дневните финансови отчети. На някои ФУ - мисля, че тези, които работят с една лента - освен самият отчет се разпечатва и съкратен опис на издадените през деня касови бележки. Този опис трябва ли да се съхранява в касовата книга и за какъв период от време? Това ли всъщност е ЕКЛ? Въпросът ми е продиктуван от практическа гледна точка - съхранението на цялата тази информация препълва книгата и я прави неудобна за ежедневното й ползване.
Благодаря! :D