Законодателни промени при касовите апарати

Очаква се подмяната на над 300 000 касови апарата от началото на 2011 година

В момента всички големи вериги супермаркети, хотели и бензиностанции отчитат показанията на касовите си апарати пред НАП в края на деня и ги заверяват с електронен подпис. Целта е данъчните да имат по-голям контрол върху дневните обороти на фирмите и възможност да предотвратяват измами с неотчетени приходи. Според последният законопроект в областта на данъчната система, подобен подход ще трябва да бъде въведен и за всички обекти на фирми регистрирани по ДДС.
Предвижда се фискалните устройства да бъдат свързани директно със системата на данъчните служби, които да могат да извършват внезапни проверки и да сравняват показанията на апаратите с декларираните данъци.
Посредством новата система данъчните инспектори ще могат да извършват проверките си от разстояние, без да посещават търговските обекти и след това да сравняват резултатите с данните, декларирани в НАП.
В момента в страната има регистрирани 600 000 фискални устройства, но се предполага, че реално използваните са 300- 400 хиляди. Това се дължи на факта, че малките фирми при затваряне на обекти, често не отчисляват касовите си апарати. Новите разпоредби за връзка на апаратите с НАП ще засегнат въпросните реално работещи около 300 000 устройства на фирмите регистрирани по Закона за данък добавена стойност, които развиват търговска дейност в страната.
Тъй като се очакват високи разходи за свързване със системата на данъчните, от НАП предвиждат разноските да бъдат приспаднати от данъчната основа на регистрираните по ДДС търговци.