Излизащи от Употреба Фискални Устройства

снимка на Стефан Радев

Излизащи от Употреба Фискални Устройства
Кои апарати не могат да се ползват от догодина

Стефан Радев
"Стеди"

Всички касови апарати произведени до началото на 1999-та година, могат да бъдат използвани най-късно до 31.12.2005 г., като някои от тях могат да бъдат преработени така, че да отговорят на изискванията на Наредба №4. Много от апаратите произведени през 1999-та година също излизат от употреба, защото не са узаконени съгласно същата наредба. Ако желаете позвънете в офиса, погледнете информацията на http://www.stedy.bg/ или елате при нас с паспорта на устройството за да проверим заедно съответствието с наредбата.
Някои модели могат да бъдат преработени, но това е свързано със смяна на фискалната памет, което прави процедурата относително сложна и съвсем не евтина. Има смисъл да бъде сменен модела само на касови апарати, които са в добро техническо състояние, в противен случай преработката би излязла по-скъпа от закупуването на ново устройство.
Всички производители, които допускат преработка на своите устройства твърдят, че от главна данъчна дирекция разрешават смяна на модел само до края на годината, което (ако се окаже вярно) означава, че дори ако в момента не използвате устройството, трябва да решите в оставащите дни до края на годината и да направите необходимите постъпки за преработка, в противен случай може да Ви остане само възможността да бракувате фискалното устройство.
Излизащите от употреба касови апарати трябва да бъдат бракувани по надлежния ред, защото така от момента на бракуването съхраняването и достъпа до данните във фискалните им памети става ангажимент за производителя, а в противен случай при проверка ще трябва да осигурите работоспособността на апаратите за да бъдат отчетени. Последното може да се окаже по-скъпо от бракуването.