Какво се прави, когато паметта на КЛЕН се запълни?

Ако паметта на КЛЕН (контролна лента на електронен носител) се запълни до край, устройството преустановява работа до смяна на КЛЕН. За да не се спира работата инцидентно, има механизъм за уведомяване наближаването края на КЛЕН. Нов носител се поставя и инициализира от сервизен техник. Както до сега с хартиените контролни ленти, запълнен КЛЕН ще се съхранява в обекта. При данъчна проверка стар КЛЕН ще може да бъде прочетен и проверен на устройството, от което е съставен, както и в сервизната фирма.