Касовата наличност в обекта равнява ли се на сумата в отчета

снимка на Стефан Радев

Напоследък зачестиха проверки при които много внимателно се следи дали се водят акуратно касовите регистри и най-вече дали сумата, която се намери в чекмеджето е равна на наличността в дневния отчет на касовия апарат.
Но какви всъщност са правилата и къде са описани те? ;)