Касов Апарат втора употреба !?!?

снимка на Стефан Радев

Касов Апарат втора употреба !?!?
Как данъчните ще ни принудят да обновим използващите се фискални устройства

Стефан Радев
"Стеди"

В края на 2005-та година стана ясно едно тълкувание на Наредба №4, което мен лично много ме изненада: Ако Вашият касов апарат е с изтекло разрешение за производство не можете да го продавате!
Това е в сила дори ако искате да го прехвърлите от една Ваша фирма на друга Ваша фирма.
Следователно ако някъде, в някой килер, е скътан някой касов апарат, който не ползвате и чака да му дойде времето, трябва да посетите сервиза с него до края на 2005-та година. Там трябва да поискате да Ви изготвят протоколи за демонтаж на фискална памет поради смяна на модел, които да заверите в данъчната служба до края на годината. Производителите, които въобще извършват смяна на модел - казват, че понеже няма да смогнат да обработят всички заявки до 31.12 ще продължат дейността и в 2006-та, но само ако протоколите са заверени в предходната.
За тези апарати, които са одобрени съгласно изискванията на наредбата, но свидетелството им за одобряване на типа е с изтекъл срок се допуска само сервизна поддръжка и смяна на фискална памет - само в случай на повреда или запълване.
Ако купувате фискално устройство ВТОРА УПОТРЕБА трябва да сте много внимателни!
Възможно е да стигнете чак в Данъчната служба и да се окаже, че всички пари които сте дали можете само да ги пуснете в кошчето!
Не е ясно как стои въпроса с фискални устройства, с изтекъл срок за производство, които сте закупили по-рано, но не сте въвели в експлоатация. Ако решите да започнете да ги ползвате е възможно регистрацията им да не бъде потвърдена, а това ще го разберете чак след като сте платили на сервиза всички такси по въвеждането в експлоатация.
В заключение обмисляйте добре тези решения, защото обикновено до тях се прибягва, когато нямате излишни парични средства!