Новини за GPRS терминалите от Тремол

снимка на Стефан Радев

Нови сертификати ТРЕМОЛ продължава интензивно да разширява списъка със сертифицирани устройства по последните изменения на Наредба-18. Новите модели и съответните номера на свидетелства са:
Тremol FP05-KL - 544;
Тremol FP07-KL - 545;
Тremol FP01-KL - 546;
Тremol ZS-KL - 547;
Във връзка с настъпилите изменения в Наредба-18 за касовите апарати, касаеща дистанционната връзка с НАП, на 08.02.2011 след официална комисия на БИМ, ТРЕМОЛ ООД получи сертификати за водещите си модели устройства със следните номера свидетелства:
Тremol M-KL - 534;
Tremol S-KL - 535;
Tremol ZM-KL - 536;
ТРЕМОЛ ООД вече има и сертифицирани три устройства с външен данъчен терминал със следните номера на свидетелства:
Tremol M02-DV - 528;
Tremol M03-DV - 529;
Tremol T260F-DV - 530;
Всички устройства са с вграден данъчен терминал, вътрешна антена и СИМ карта на мобилен оператор, предназначена само за връзка със НАП. Устройствата са с КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител). Информация за подмяната на старите касови апарати, отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с новата наредба и списък на устройствата, които предстои да бъдат сертифицирани може да намерите на сайта с Въпроси и Отговори