Подлежи ли Вашият касов апарат на доработка?

Това е линк към информационния регистър на фискални устройства в НАП http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/ - може да проверите дали вашия касов апарат подлежи на доработка или не.