Разблокиране на Daisy eXpert-01 KL

снимка на Стефан Радев

Ако касата се управлява от компютър и поради някаква причина някой бон не бъде приключен, тя може да се изкючи, да се включи отново с едновременно задържане на бутон QTY. След като се включи касата пита за потвърждение с ST, а след потвърждението предлага избор за анулиране с VD или плащане в брой с TL.