Създаване на сигурна Linux-базирана безжична точка за достъп

Статията Създаване на сигурна Linux-базирана безжична точка за достъп е много интересна, но е на Английски.