Фирмена политика за лицензирането (работен вариант)

снимка на Стефан Радев

От днес в Стеди ще се опитаме да формулираме и развием официална фирмена политика, отностно лицензите под които се разпространяват обектите на интелектуалната собственост, които касаят нашата дейност.

1. Стеди се обявява за засъпник на Свободния софтуер и интелектуланите продукти, които се разпространяват под лицензи, като Creative Commons, GPL и др.
2. Компютърните конфигурации, които можете да закупите от нас ще се доставят с Ubuntu или някоя негова разновидност по Ваше желание. Считаме, че те могат да отговорят на всички или почти всички Ваши нужди, а в малкия процент изключения сме готови да Ви доставим, инсталираме и настроим - срещу съответното заплащане - операционна система със затворен код, като Windows, Unix и т.н., но не и преди да сме опитали да намерим решение на проблема Ви с помощта на продукт с отворен код.
3. В нашият магазин можете да си поръчате, срещу почти символична сума, всеки филм, музика или друг продукт разпространяван под
Creative Commons лиценз и всяка програма разпространявана под GNU General Public License, като те ще бъдат записани на подходящ електронен носител на данни. Цената на услугата ще се формира основно от цената на носителя и труда, който е вложен за изпъление на поръчката.
4. ...