Цени на абонаменти за SIM към НАП

Цени на абонаменти за SIM карти за връзка на фискални устройства към НАП

Цените на повечето производители на касови апарати и фискални принтери все още не са ясни и окончателно определени, но все пак с изтичането на първоначалния 12 месечен период, който беше вкючен в цените на новите фискални устройства, се появиха и цени за sim картите.

Датекс ООД - гр. София

Цени SIM карти Датекс
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,33 лв. 40,00 лв. 48,00 лв.
6 мес. 5,00 лв. 30,00 лв. 36,00 лв.

Дейзи Технолоджи ЕООД - гр. София

Цени SIM карти Дейзи
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,46 лв. 41,50 лв. 49,80 лв.
6 мес. 5,00 лв. 30,00 лв. 36,00 лв.

Тремол ООД - гр. Велико Търново

Цени SIM карти Тремол
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,33 лв. 40,00 лв. 48,00 лв.
9 мес. 3,75 лв. 33,75 лв. 40,50 лв.
6 мес. 4,33 лв. 26,00 лв. 31,20 лв.
3 мес. 5,25 лв. 15,75 лв. 18,90 лв.
1 мес. 6,25 лв. 6,25 лв. 7,50 лв.

Оргтехника АД - гр. Силистра

Цени SIM карти Оргтехника
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 5,00 лв. 60,00 лв. 72,00 лв.
6 мес. 5,00 лв. 30,00 лв. 36,00 лв.

Карат Електроникс АД - гр. Велико Търново

Цени SIM карти Карат
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,75 лв. 45,00 лв. 54,00 лв.
9 мес. 4,20 лв. 37,80 лв. 45,36 лв.
6 мес. 4,88 лв. 29,25 лв. 35,10 лв.
3 мес. 6,00 лв. 18,00 лв. 21,60 лв.
1 мес. 6,90 лв. 6,90 лв. 8,28 лв.

ИСЛ ООД - гр. София

Цени SIM карти ИСЛ
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,33 лв. 40,00 лв. 48,00* лв.

* - нова цена от Февруари 2014 г. от ИСЛ