Цени на абонаменти за SIM към НАП

снимка на Стефан Радев

Цени на абонаменти за SIM карти за връзка на фискални устройства към НАП

Цените на повечето производители на касови апарати и фискални принтери все още не са ясни и окончателно определени, но все пак с изтичането на първоначалния 12 месечен период, който беше вкючен в цените на новите фискални устройства, се появиха и цени за sim картите.

Датекс ООД - гр. София

Цени SIM карти Датекс
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,33 лв. 40,00 лв. 48,00 лв.
6 мес. 5,00 лв. 30,00 лв. 36,00 лв.

Дейзи Технолоджи ЕООД - гр. София

Цени SIM карти Дейзи
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,46 лв. 41,50 лв. 49,80 лв.
6 мес. 5,00 лв. 30,00 лв. 36,00 лв.

Тремол ООД - гр. Велико Търново

Цени SIM карти Тремол
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,33 лв. 40,00 лв. 48,00 лв.
9 мес. 3,75 лв. 33,75 лв. 40,50 лв.
6 мес. 4,33 лв. 26,00 лв. 31,20 лв.
3 мес. 5,25 лв. 15,75 лв. 18,90 лв.
1 мес. 6,25 лв. 6,25 лв. 7,50 лв.

Оргтехника АД - гр. Силистра

Цени SIM карти Оргтехника
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 5,00 лв. 60,00 лв. 72,00 лв.
6 мес. 5,00 лв. 30,00 лв. 36,00 лв.

Карат Електроникс АД - гр. Велико Търново

Цени SIM карти Карат
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,75 лв. 45,00 лв. 54,00 лв.
9 мес. 4,20 лв. 37,80 лв. 45,36 лв.
6 мес. 4,88 лв. 29,25 лв. 35,10 лв.
3 мес. 6,00 лв. 18,00 лв. 21,60 лв.
1 мес. 6,90 лв. 6,90 лв. 8,28 лв.

ИСЛ ООД - гр. София

Цени SIM карти ИСЛ
Период ед. цена стойност стойност с ДДС
12 мес. 3,33 лв. 40,00 лв. 48,00* лв.

* - нова цена от Февруари 2014 г. от ИСЛ