DATECS DP-15 KL

снимка на Миланова

                                     Datecs

 

Datecs DP 15 KL

 

Касовият апарат DATECS DP-15 KL отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на Финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS и е съобразен с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. Той с финкционално меню компактни размери.

 

 

 

 

 

Характеристики Стойност
Система за бързо зареждане на хартия да
Скорост на печат 12 реда/секунда
Департаменти 9
Оператори 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Данъчни групи 8
Брой програмируеми артикули 2500
Брой режими на работа 9
Служебно въведени и изведени суми да
Пароли за достъп до режимите на работа да
Изчисляване на ресто, процентна и стойностна отстъпка и надбавка да
Видове плащания 5 (в брой, с чек, на кредит, с купон, с кредитна карта)
Работа с валути да
Възможност за издаване на фактури да
Режим фискален принтер да
Графично изображение на фирмен знак върху боновете да