Datecs DP 25 KL

снимка на Миланова

                                     Datecs

 

 

Datecs DP 25 KL

 

Datecs DP 25 KL е касов апарат изцяло съобразен с измененията в наредба Н-18 на Министерство на Финансите. Datecs отново са заложили на сходен дизайн. Ще забележите, че касовият апарат е с външния вид на Datecs DP 55 KL. Основната разлика отново са по ниските технически характеристики и по ниската цена. Поради малкия обем и по слаб софтуер апарата е подходящ за малки и средни търговки обекти с не голяма натовареност. Има възможност да бъде позлван като фискален принтер.

 

 

Характеристики Стойност
Система за бързо зареждане на хартия да
Скорост на печат 12 реда/секунда
Департаменти 9
Оператори 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Данъчни групи 8
Брой програмируеми артикули 2500
Брой режими на работа 9
Служебно въведени и изведени суми да
Пароли за достъп до режимите на работа да
Изчисляване на ресто, процентна и стойностна отстъпка и надбавка да
Видове плащания 5 (в брой, с чек, на кредит, с купон, с кредитна карта)
Работа с валути да
Възможност за издаване на фактури да
Режим фискален принтер да
Графично изображение на фирмен знак върху боновете да