Datecs DP 35 KL

снимка на Миланова

                                     Datecs

 

Datecs DP 35 KL

Datecs DP 35 KL е касов апарат изцяло отговарящ на измененията в наредба Н-18 на Министерство на Финансите. Апаратът разполага с удобна клавиатура и функционално меню, което улеснява работата. Поради по обемните си размери касовият апарат не е много подходящ за малки търговки обекти. Би бил много удобен за работа в средни и средно-големи търговски обекти.

 

 

Характеристики Стойност
Система за бързо зареждане на хартия да
Скорост на печат 12 реда/секунда
Департаменти 9
Оператори 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Данъчни групи 8
Брой програмируеми артикули 2500
Брой режими на работа 9
Служебно въведени и изведени суми да
Пароли за достъп до режимите на работа да
Изчисляване на ресто, процентна и стойностна отстъпка и надбавка да
Видове плащания 5 (в брой, с чек, на кредит, с купон, с кредитна карта)
Работа с валути да
Възможност за издаване на фактури да
Режим фискален принтер да
Графично изображение на фирмен знак върху боновете да