Datecs DP 05 KL

снимка на Миланова

                                    Datecs

 

Datecs DP 05 KLDatecs DP 05 KL е мобилен касов апарат с удобна клавиатура и функционално меню. От Datecs са заложили на класически дизайн. Лесно можете да го объркате с DP 50 KL, но е с по ниски технически характеристики и по ниска цена. Подходящ е за мобилна търговия и малки търговски обекти. Има възможност да бъде позлван като фискален принтер.

 

 

 

 

Характеристики Стойност
Система за бързо зареждане на хартия да
Скорост на печат 12 реда/секунда
Департаменти 9
Оператори 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Данъчни групи 8
Брой програмируеми артикули 2500
Брой режими на работа 9
Служебно въведени и изведени суми да
Пароли за достъп до режимите на работа да
Изчисляване на ресто, процентна и стойностна отстъпка и надбавка да
Видове плащания 5 (в брой, с чек, на кредит, с купон, с кредитна карта)
Работа с валути да
Възможност за издаване на фактури да
Режим фискален принтер да
Графично изображение на фирмен знак върху боновете да