ФУВАС Datecs WP-65 MX

снимка на Стефан Радев

large_1_wp-65mx_1.jpgDatecs WP-65 MX поддържа комуникационни интерфейси Executive и MDB, и разполага с контролен дисплей за визуализация на продажбите, който се монтира на предния панел на автомата, както и с 3 редов LCD дисплей на устройството за настройка и отчети. Поддръжката на комуникационен интерфейс Parallel ще бъде добавена на по-късен етап.

Забележка: Устройствата се захранват от машината и не са окомплектовани с адаптер!

Фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване - ФУВАС.

Данъчен терминал: Вграден
Фискална памет: Енергонезависима, с обем 3650 отчета
Департаменти: до 99
Артикули: до 120
Ресто, отстъпки и надбавки: ДА (Ресто)
Плащания:
  • В брой
  • С карта
Режим на работа: Вграден в устройство на самообслужване
Оператори: до 30
Контролен дисплей на преден панел на автомата за самообслужване: LCD, 96x18 точки (2 реда х 16 символа)
Дисплей на преден панел на ФУВАС: LCD, 128x32 точки (3 реда с до 24 символа на ред)
Интерфейси:
  • Bluetooth
  • Micro USB
  • 1 бр. интерфейс за приемане и препредаване на информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на самообслужване (Executive/MDB/Parallel)
Захранване:
  • От адаптер DC 9V/3.5А, вход - 100-240V, 50-60Hz
  • От автомата за самообслужване - 20-42VAC
Часовник/календар: Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Размери Ш х Д х В в мм:
  • 135/75/27мм (ширина/дължина/височина)-кутия за main board
  • 95/50/25мм (ширина/дължина/височина)-дисплей
Тегло: 0,422 кг (с индикация)
Работна температура: от -15°C до +45°C

Възможностите на DATECS WP-65 MX са съобразени с изискванията за финансова отчетност на продажбите на стоки (продажба на студени и топли напитки, храни, играчки и други), извършвани чрез автомати на самообслужване. WP-65 MX поддържа комуникационни интерфейси Executive, MDB и Parallel и разполага с контролен дисплей за визуализация на продажбите, който се монтира на предния панел на автомата, както и с 3 редов LCD дисплей на предния панел на устройството за настройка и отчети.

ФУВАС отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за лицата, извършващи продажби чрез автомати за самообслужване, така и за нуждите на органите по приходите.

large_2_wp-65mx.jpg