2012.07 Последните изменение на Наредба Н-18 за автоматите (ФУВАС)

снимка на Стефан Радев

Ето срока за свързване с НАП на всички автомати за кафе, пакетирани храни и прочие:

§ 20. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 октомври 2012 г.

 

Към средата на Септември 2012 се очаква някои от производителите на касови апарати и фискални принтери да предложат решения за автоматите на самообслужване. Следете сайта ни за актуална информация.