Услуги предлагани от сервиза

снимка на Стефан Радев
Наименование Цени
Абонаментна поддръжка на ФУ ("договор") от: 0.00 лв.
Абонамент sim карти за НАП (за месец) от: 4.17 лв.

Доставка в гр. София

10.00 лв.

Въвеждане в експлоатация (фискализация) на устройство

20.00 лв.

Регистрация на фискално устройство

20.00 лв.

Обучение/Консултация/Ремонт/Програмиране (на час) 45.00 лв.
Обучение/Консултация/Ремонт*/Програмиране (на час) за клиенти без актуален договор 55.00 лв.
Инсталация/Настройка на софтуер на Микроинвест 76.28 лв.
Изготвяне на протоколи за демонтаж на МФП

25.00 лв.

Смяна на МФП и КЛЕН за апарати с марка ZIT 54.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка ZIT 40.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Daisy KL 52.80 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Daisy, Дейзи и Елит (нова цена от 11.02.2019 г.) 50.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Datecs DV 50.00 лв.
Смяна на МФП за FP-60 DV и FP-300-02 DV 74.90 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Datecs KL 73.62 лв.
Смяна на МФП за DP-05, DP-15, DP-25, DP-35 50.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Datecs и Датекс 24.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Tremol, ZEKA и Зека DV 42.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка Tremol, ZEKA и Зека KL 54.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Tremol, ZEKA и Зека 24.00 лв.
Смяна на МФП за апарати с марка ISL KL 45.00 лв.
Бракуване на фискално устройство за апарати с марка Electronica и Електроника 50.00 лв.
Смяна на фискална памет и КЛЕН - Еликом 66.00 лв.
Нов КЛЕН - Еликом, Elicom 15.00 лв.
Бракуване на ФУ - Еликом, Elicom 30.00 лв.
Посещение в търговски обект (ТО) (за гр. София) 10.00 лв.
Програмиране на артикули (всичко, за брой) 0.49 лв.
Програмиране на цени на артикули (за брой) 0.19 лв.
Ремонт, почистване и настройка на печатащо устройство (от хартия и други) 45.00 лв.
* Ремонт за клиенти без актуален договор е възможен само за устройства (фискални или не), които не отговарят на изискванията на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС, а за отговарящите, съгласно чл. 118, ал. 5 на същия закон и чл. 16 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на Министерство на финансите, е задължително сключването на сервизен договор и вписването на същия в паспорта на устройството, преди ремонта.

Забележки:

  • При покупка нов Касов Апарат от "Стеди Сервиз" ЕООД не се начисляват месечни такси за сервизно обслужване за срока на гаранция, т.е. "договора" е безплатен.
  • Посочените цени са валидни от 8:00 до 20:00 часа за работните дни (от понеделник до петък).
  • За периода от 6:00 до 8:00 и от 20:00 до 22:00 часа, както и за съботите между 8:00 и 20:00 часа цената на услугите се завишава с 50%.
  • За всички останали периоди, както и за официалните празници цената на услугите се завишава със 100%.
  • DV е фискално устройство (касов апарат или фискален принтер) с външен данъчен терминал и без КЛЕН, а KL е устройство с вграден данъчен терминал и КЛЕН. КЛЕН е контролна лента на електронен носител. Смяната на фискална памет за KL фискални устройства е с по-висока цена, защото в същата е включена и стойността на новия носител.
  • Всички цени на тази страница за без включен ДДС.

Оказион за устройства (касови апарати, везни и др.) ВТОРА УПОТРЕБА