Глоба за невзета касова бележка.

снимка на Стефан Радев

Вижте Чл. 185 (4) от ЗДДС: Който не изпълни задължението си да съхрани фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта, се наказва с глоба в размер 5 лв., която се събира на място с квитанция.

Не е ясно кой точно ще се занимава с тези проверки, но мисля че би имал добри приходи. :roll: