Датекс върнаха MP500Т в играта...

снимка на Стефан Радев

Най-големият и най-издръжлив касов апарат на Датекс има вече свидетелство за регистрация по Наредба Н18 и ще се продава под името "Datecs MP500T-03".
Интересно защо това се случи чак в края на месец октомври.

Актуалният списък с всички свидетелсва за одобряване на тип фискално устройство може да се намери на страницата на НАП.