Днес проведохме среща с управителите на Инкотекс...

снимка на Стефан Радев

По покана на управителя на Инкотекс, днес бе проведена среща между управителите на Стеди и Инкотекс с цел запознаване и обсъждане на възможността за сключване на договор за дистрибуция и сервиз на устройствата, които Инкотекс ще започне да предлага на българския пазар от м. Март.
Предполагам, че до края на м. Февруари ще се подпише фактически и договор, което ще ни позволи да участваме в старта на предлагането на касовите апарати, фискалните принтери, POS принтерите и другите устройства, които произвежда Инкотекс.