Информация от НАП за промяна на софтуера на данъчния сървър

снимка на Стефан Радев

Уважаеми клиенти,
Във връзка с предоставена ни информация от НАП за промяна на софтуера на данъчния сървер, обслужващ ФУ (Фискално Устройство), Ви препоръчваме да проверите кога е произведено Вашето ФУ, ако то е на ТРЕМОЛ.
Задължително е да се актуализира всяко ФУ, произведено преди 18.01.2012.  Неактуализираните устройства от този стар период до 18.01.2012 г. след промяна на софтуера на данъчния сървер няма да изпращат успешно  данни към сървера. Опитът за промяна, дерегистрация и пререгистрация ще бъде неуспешен. При ресет такова устройство ще блокира на "ДТ грешка 19" (неполучена задача). Потребителите на такива устройства ще подлежат на проверка от органите на НАП след установяване липсата на отчети / поставени задачи и ще подлежат на съответстваща санкция.
Клиентите с устройства на други производители да следят за информация за възможни проблеми с тях, която ще качим на Сайта веднага след като я получим и проверим.