Касови апарати с марка "Елка"

Оргтехника АД - гр. Силистра ( касови апарати с марка "Елка" )

Модел Касов Апарат Кл. индикация Акумулатор Цена Хартия
Елка 2000 (цена с адаптор!) Няма Има 252.35 лв. Т57/35/1
Елка Микро 03 (цена с адаптор) Няма Има Очаквайте Т57/55/1
Елка Микро 03 Няма Няма Очаквайте Т57/55/1
Елка Микро 04 (цена с адаптор) Няма Има 313.38 лв. Т57/55/1
Елка Микро 04 Няма Няма 305.11 лв. Т57/55/1
Елка 2007 Има Няма 340.31 лв. Т28+28/40/1
Елка 700T Има Няма 398.99 лв. Т38/55/1
Елка 703-03 Има Няма 469.40 лв. 57/55/2х
Елка 752-03 Има Няма 469.40 лв. 57/55/2х
Елка 943 Има Няма Отпаднал 37/55/1
Елка 900Т Има Няма 457.66 лв. Т38/55/1