Кога НЕ можете да продадете касовия си апарат...

снимка на Стефан Радев

В края на 2005-та година стана ясно едно тълкувание на Наредба №4, което мен лично много ме изненада: Ако Вашият касов апарат е с изтекло разрешение за производство не можете да го продавате!
Това е в сила дори ако искате да го прехвърлите от една Ваша фирма на друга Ваша фирма.
За тези апарати, които са одобрени съгласно изискванията на наредбата, но свидетелството им за одобряване на типа е с изтекъл срок се допуска само сервизна поддръжка и смяна на фискална памет - само в случай на повреда или запълване.
:!: Ако купувате фискално устройство ВТОРА УПОТРЕБА трябва да сте много внимателни!
Възможно е да стигнете чак в Данъчната служба и да се окаже, че всички пари които сте дали можете само да ги пуснете в кошчето :roll: