Коя е Фирма "Стеди" и Какво Предлага

Коя е Фирма "Стеди" и Какво Предлага
Нека заедно направим един европейски сервиз
Даниела Влахова
Фирма "Стеди" ЕТ "Стеди - Стефан Радев" е регистрирана в търговския регистър на Софийски окръжен съд през есента на 1999 г. Основният предмет на дейност на фирмата е продажба и сервиз на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), консумативи за тях, счетоводни услуги (годишно приключване или месечен абонамент) и консултантски услуги (организация и автоматизиране на отчетността във търговския Ви обект). В превод от английски името на фирмата означава "стабилен" и амбициите на работещите в нея са да си завоюват това название, чрез качеството на предлаганите услуги и коректно отношение към своите партньори.
Целта Този информационен бюлетин, който четете в момента е една от много, малки стъпки, които смятаме да направим за постигане на целта си. Идеята ни е да направим един сервиз за касови апарати, който да може да отговори на високите изисквания, които поставя пред нас законодателството в България. Както повечето от Вас знаят от 01 януари 2000 година, влязоха в сила всички разпоредби на Наредба №4 одобрена от Народното събрание на 16 февруари 1999 год. И обнародвана в ДВ бр. 16 от 23.02.99 год. Тази наредба отмени почти всички действащи до този момент нормативни документи в тази област и обобщава опита на данъчната администрация през последните години. С Наредба №4 се определя ясно и категорично всичко свързано с касовите апарати, фискалните системи и системите за продажба на течни горива, регламентират се всички реквизити на фискалната касова бележка, начина на издаването й, и дори клавишната последователност за разпечатване на отчети на ЕКА. Едно от важните неща, които регламентира наредбата е как ще се контролира използването на апаратите и в частност изискванията към сервизите. Съгласно наредба №4 сервизът, който поддържа касовия апарат е длъжен да води досие на всеки апарат, да подава ежемесечна информация в териториалната данъчна служба по местонахождение на търговския обект на клиента за състоянието на апаратите, които поддържа, фискализациите и всякаква друга информация при поискване, която трябва да бъде подробна, точна, вярна и пълна. Това беше нещо съвсем ново за почти всички колеги. До началото на 2000 год. в сервизите всичко се ремонтираше на парче и никой не водеше сметка за това какво се случва с всеки отделен апарат във времето, макар че изискванията за водене на сервизен дневник съвсем не са нещо ново. И сега от позицията на хора водещи досиета на всеки един касов апарат излязъл от офиса на фирмата ни, смеем да твърдим, че тази работа, която и ние смятахме в началото за обременяваща дейността ни, се превърна в удобство. Събирайки и анализирайки пълна и детайлна информация за апаратите и проблемите възникващи при тяхната експлоатация, сервизът би могъл да предложи много по-качествено обслужване, което е време и средство спестяващо. Именно това е нашата цел: да помогнем на клиентите си да използват "необходимото зло" - касов апарат. Да накараме парите, които така или иначе трябва да инвестирате, да работят за Вас! А в комбинация със счетоводните услуги, които предлагаме (или в добросъвестно сътрудничество с Вашите счетоводни къщи) да превърнем апарата от "абсолютно ненужен разход на средства" в незаменим помощник в търговската дейност: - като помогнем да контролирате наетия персонал; - като облекчим работата на счетоводителя; - като помагаме на мениджъра с различна статистическа информация, коментираща динамично менящата се асортиментна структура на обекта.
Консумативите Правилният им подбор би осигурил по-дълъг живот на Касовият Ви апарат. Ние Ви предлагаме доставка на място, при която можете да се консултирате и за дребни проблеми възникнали в процеса на работа с касовият апарат, за неговата отчетност и за контактите Ви с данъчната администрация.
Персоналът на фирмата В ерата на Интернет и мобилните комуникации е добре екипът, с който работите, да е сформиран от млади и амбициозни хора, които да могат свободно да боравят с огромните количества информация заливащи ни от всякъде и да Ви доставят само полезната за Вас и Вашата дейност част от нея. Това можете да получите при нас. Нашата идея е винаги да имаме достатъчен свободен трудов ресурс за покриване на всички Ваши нужди на най-добрата цена! На Ваше разположение са сервизни специалисти с дългогодишен стаж. Счетоводители, занимаващи се с всички видове счетоводни услуги от заведения за обществено хранене до производствени предприятия имащи сложни взаимоотношения с чужди и наши фирми.
(коректор: СР)