Кратка информация за фунциите на моделите

снимка на Стефан Радев

TREMOL SB-KL & TREMOL MB-KL

Обща характеристика на касовия апарат и приложния софтуер
За да отговори изцяло на нуждите на малките и големите превозвачи.

Тремол приключи разработката на две специализирани фискални устройства, предназначени за продажба на билети. Устройствата извършват продажбата на билети максимално опростено и автоматизирано. Те могат да бъдат програмирани в различни конфигурации, спрямо изискванията на фирмата-презовач, като линните се настройват индивидуално за всеки отделен маршрут чрез приложен софтуер (25 основни линии, всяка с 50 спирки по маршрута и 50 разписания за всяка линия). Всяка линия има 8 типа билети с наименования, индивидуалнни цени и параметри, които определят начина на опериране в режим продажби в зависимост от спецификата на работа. Автоматично или ръчно се задават следните реквизити: номер билет, място, име на пътник, отстъпка, дата и час на тръгване, предплащане /месечни карти и други документи/, начална и крайна спирка, багажни разписки и др. Устройствата могат да бъдат програмирани за работа в режим – градски, междуселищни и комбинирани линии. TREMOL SB- КL и TREMOL MB- KL предоставят възможност за разнообразни справки и периодични отчети автономно и чрез приложен софтуер.

Градски автобус

  • Програмиране линии/ маршрут
  • Издаване на билети (нормален, ученически, пенсионерски и др.)
  • Отчитане на билети

Междуселищен автобус

  • Прогамиране линии/ маршрут
  • Отпечатване карта със заети места
  • Издаване на билети (място, име на пътник, час на тръгване, цена - предплатен, талон)
  • Издаване на багажни разписки
  • Отчитане на билети