Много касови апарати излизат от употреба

Както напоследък се пише по вестниците до 31 Декември 2005 г. ще трябва да бъдат изведени от употреба много касови апарати.

Какво мислите по темата?