Наредба №4 от 16.02.1999 г. - изменения

снимка на Стефан Радев

Последното изменение на наредбата (Обн. ДВ бр. 83 от 18 Октомври 2005 г.) касае основно замяната на Данъчния номер във фискалните памети на устройствата с "единен идентификационен код (ЕИК) по регистър "БУЛСТАТ"", но никой още не е казал дали това касае произведените и/или фискализираните към 1 Ноември 2005-та година устройства.
Това би означавало, че ще трябва да се преработят почти всички известни ми устройства, освен касовите апарати на Дейзи. :shock: