Свободни позиции за стажанти (начален вариант)

снимка на Стефан Радев

Ето и няколко предложения за професионална реализация:
За всички тях е важно осъзнаването на необходимостта от документиране на свършената работа

Компютърен администратор

- Участва в избора на хардуер за конкретни задачи и поръчки
- Умее да диагностицира и отстранява хардуерни проблеми
- Умее да избира, инсталира, конфигурира и поддържа в работоспособно състояние операционни системи и програми
- Умее да планира и организира работата си
- Умее да работи в екип по комплексни задачи
- Знае Английски език в степен достатъчна за четене и пълноценно разбиране на документацията на хардуера и софтуера

Компютърен оператор

- Има много добра компютърна грамотност, като потребител
- Познава добре правилата на кореспонденцията
- Има задоволителна скорост по машинопис
- Има чувство за естетика и може да подреди текст и графика така, че да предразполага към лесно четене и възприемане
- Има умения за търсене на информация в Интернет
- Обича да прекарва дълги часове пред компютъра, но играенето на игри не го задоволява и предпочита да вижда резултат от това време

Програмист

- Познава основно няколко програмни езика (C#, C++, Pascal, Perl, PHP, JAVA)
- Познава езици, като HTML и Java Script
- Има добри умения в разработка на алгоритми и за него е особено важно кода да е кратък ясен и функционален
- Има добър поглед върху различни СУБД, като PostgreSQL, MySQL, InterBase
- Има поглед върху бизнес процесите и е готов да работи за да направи своя код наистина лесен за използване от потребителя и не би се задоволил ако кода може да свърши дадена задача, но това само след сериозна борба с програмата
- Може да организира конверсията на различни структури от данни и прехвърлянето им от един тип база данни в друга
- Умее да работи в екип и винаги е готов да зададе достатъчния брой уточняващи въпроси за да е сигурен, че е разбрал задачата

Оперативен счетоводител

- Познава добре основите на счетоводството и сметкоплана
- Умее да организира добре работата си и има добра производителност при въвеждане на счетоводни данни в компютърна програма
- Има отлични умения за организиране на съхранението на документите
- Познава добре всички първични счетоводни документи
- Умее да работи в екип и е перфекционист при изпълнение на задачите