Срок за бракуване на стари касови апарати...

снимка на Стефан Радев
Румен Попов
Председател на УС на БАДФУ
http://badfu.com

На проведената на 29.03.2012 г. в НАП среща, относно дистанционната връзка на ФУ с НАП бе обявен краен срок - понеделник (02.04.2012 г.) 24:00 ч.
До 11:00 ч. на 29.03.2012 бяха отчетени около 265000 регистрирани ФУ (без бензиностанциите).

От направеното запитване, относно бракуването на старите устройства бе отговорено че:
Няма краен срок за бракуването им.
В интерес на ДЗЛ би било да свалят от отчет ФУ.
Задължение на собствениците им е устройствата да бъдат опазвани в състояние да бъдат представени за проверка (т.е. работещи).
Няма намерения за задължаване на ДЗЛ да бракуват старите ФУ (за сега).
Няма пускани други указания относно бракуването към ТД на НАП.