старите касови апарати

какво може да се направи със стария касов апарат, който вече не може да се ползва, заради наредба Х до края на януари...трябва ли да се бракува...изкупува ли ги някой?