Стефан Радев стана член на управителния съвет на БАДФУ

снимка на Стефан Радев

Във връзка с изтичането на мандата на Управителния съвет на БАДФУ, на провелото се на 13.09.2013 г. общо събрание на асоциацията се взело решение за нова процедура по издигане и избор на нов управителен съвет. Имаше обявен прериод за номинации и самономинации, след който с явно гласуване от всички редовни членове чрез електронна поща. Чрез него бяха избрани първите трима, на които се предложи да сформират и предложат за гласуване екипи, с чиято помощ биха управлявали организацията.
Така на Общо събрание на БАДФУ провело се на 10.01.2014 г. бяха предложени три екипа, а Стефан Радев бе включен във всеки от тях. След тайно гласуване беше избран екипа с председател Васил Василев (Датекс) в състав:
1. Васил Васил -  Председател
2. Румен Попов -  Зам.Председател
3. Нивелин Радичков
4. Николета Николова
5. Ясен Танев
6. Валери Господинов
7. Стефан Радев
Надявам се новият Управителен съвет на БАДФУ да успее да се пребори с нелеката задача за консолидиране на бранша. За да работим по-добре както за себе си, така и за интереса на нашите клиенти. За да се случи това обаче, всички сервизи на фискални устройства ще трябва да проявят конструктивност и да участват в процеса, защото съединението прави силата, а само по-силни бихме могли да живеем по-добре.