2013.10 - ВАС отмени задължението за касови апарати по автоматите за кафе

снимка на Стефан Радев

Съгласно РЕШЕНИЕ № 13146 София, 10.10.2013 на Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, задължението на търговците да използват фискални устройства за регистриране на продажби от автомати на самообслужване е отменено. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, което означава, че вече е влязло в сила. Би трябвало в три месечен срок Министъра на финансите да публикува нова версия на Наредба Н-18, която отрази това решение.
Интересно какво ще измислят от министерството и дали ще започнат да санкционират хората, които с голямо усилие изпълниха вменените им задължения, за това че са го направили. А също и какво ще правим с ФУВАС-а, чиято дефиниция е обявена за нищожна и не съществува.
Преди тази промяна в Наредбата повечето търговци, които искаха да са коректни към Държавата, използваха стандартен касов апарат и маркираха на него веднъж месечно продадените стоки съгласно броячите на автоматите. Така или иначе не се издаваше бележка за всяка продажба, но все пак се разпечатваха документи. Сега почти всички автомати продаващи стоки са с монтирани фискални устройства, които обаче не отговарят на Наредбата, защото не издават касови бележки.
Ще следим за развитието на темата и ще Ви информираме.