ERP система - ERPix

За сега връзката. Информацията за системата се намираше на сайт към ФМИ на СУ, но за съжаление към днешна дата връзката е счупена, така че търсете повече информация в Google. Оригинала беше на http:// openfmi.net/ projects/ erpix/

Реадктирано.

СР, 27.07.2012