GPRS или интернет връзка?

Каква система се предвижда да свързва касовите апарати с НАП

За да отговарят касовите апарати на новите нормативни изисквания за директна връзка с НАП, те трябва да разполагат с подходящ за целта софтуер. В страните, в които вече е налице подобна практика се използват два основни подхода. Единият е посредством Интернет връзка, а другия- чрез GPRS модем. И двата варианта си имат свои предимства и недостатъци.

Интернет връзка:
Ако искате фискалното Ви устройство да бъде свързано със системата на НАП чрез Интернет, то Вие ще трябва да закупите нов модерен модел касов апарат. Друго, което трябва да имате предвид е дали в района на търговския обект, който искате да оборудвате с нов касов апарат има надеждна Интернет връзка. Това са някои от недостатъците на предлагания модел, но той има съществено преимущество пред други варианти- сравнително евтин е тъй като се плаща само месечната такса за достъп до Интернет без необходимост да се таксува и преноса на данни между обекта Ви и НАП.

GPRS:
GPRS системата е основана на мобилна телефонна връзка. Технологията позволява пренос на данни посредством вече изградените мрежи на мобилните оператори. GPRS модемът може да бъде вграден фабрично във фискалния апарат или да бъде добавен допълнително като външно устройство. Мобилната система е намерила по- широко приложение при касовите апарати тъй като е сравнително проста и евтина.

Освен това, тя предоставя по- голяма сигурност на Вашите данни. За жалост, GPRS връзката е свързана с допълнителни разходи- месечна такса, която се заплаща на съответния мобилен оператор и допълнителна такса за преноса на данни. Голямо предимство на GPRS системата е, че тя е приложима за близо 100% от територията на страната поради доброто покрие на мобилните оператори. Проблем може да възникне единствено в районите, които нямат добро мобилно покритие- търговски обекти във високопланински области и др. Друг недостатък може да възникне при устройствата с външен GPRS, тъй като недобросъвестни търговци могат по-лесно да ги манипулират и по този начин извършват злоупотреби.
GPRS системи се прилагат в много Балкански държави- Босна и Херцеговина, Сърбия и Албания.

Интегрирана система:
Съществува и трети вариант- т.нар. интегрирана система. Тя представлява комбинация между Интернет и GPRS. Използват се касови апарати, които имат вградени специални устройства, чиито модеми позволяват връзка, както с Интернет, така и с някой от мобилните оператори. Комбинираната система, освен че позволява избор на връзка, предоставя и по- голяма сигурност на данните, тъй като модема е вграден във фискалното устройство.
За да отговаря фискалното Ви устройство на изискванията за връзка с НАП, не е необходимо непременно да го подменяте с ново. По- новите модели касови апарати разполагат с устройство, което позволява свързването с външен GPRS, посредством който да се извършва директната връзка с Агенцията по приходите. Въпреки това, трябва да имате предвид определеният от законодателство срок за максимален период на употреба на касови апарати, който обикновено е 5 години, в по- редки случаи- до 7. В случай, че фискалния ви апарат не притежава възможност за свързване с външен GPRS модем или срокът му за амортизация изтича скоро, вие ще трябва да го подмените с нов по-модерен модел, който може без проблем да бъде свързан с НАП.

Каква система ще бъде избрана в България, тепърва предстои да се реши, но при изборът й е важно да бъдат разгледани предимствата и недостатъците на различните варианти, сигурността на данните и цената.