Сверяване на дата и час на Carat Mobica-KL

снимка на Стефан Радев

Въвежда се датата, годината е с 4 знака, потвърждава се с Total, натиска се QTY, въвежда се часа (час, минути, секунди), потвърждава се с Total, натиска се два пъти QTY.
Касовия апарат възстановява програмирането, но сервиза трябва да впише в паспорта, че е повредена оперативната памет.