Истории

снимка на Стефан Радев

Дейзи - грешка Информация НАП

Алгоритъм за излизане от грешката:

C -> MODE до режим ФП -> 9999 -> CLK -> CLK -> PY1 -> 4 - > STL -> STL докато започне да се повтаря информацията -> TL -> STL.

При Compact M и Compact S - в режим ФП, - CLK -> ALT+TL -> {1-1} -> 4 -> STL -> TL и следваме стъпките на дисплея.

Команда 117 показва първия неизпратен към НАП бон.

снимка на Стефан Радев

Daisy Compact S и M - батерия

Под 3,8V касата трудно си активира модема за комуникацията с НАП и за това не иска да печата, но и не дава грешка, а изглежда като да е забила. Състоянието на батерията може да се провери с тест 15.

снимка на Стефан Радев

Дейзи Compact M 02 и други - грешка ЗАКЛ. SIM КАРТА

107 **ЗАКЛ. SIM КАРТА. SIM картата на модема е заключена. Не може да продължите работа.

Възможно е грешката да се дължи на лош контакт между SIM картата и държача.

снимка на Стефан Радев

Електронна везна Tremol ACS 15 - настройка на подсветка

ACS-15 - 16 бутона

Натискате и задържате бутон ">0<"
на дисплея Маса(kg) последователно
се сменят режимите:
- "AUTO" - при поставяне на тежест върху везната
- "ON" - постоянно включена подсветка
- "OFF" - постоянно изключена подсветка

Настройка продължителността на подсветката
в режим "AUTO" се извършава чрез натискане и
задържане на бутон "0" съответно /4/10/20/30/40/60 - секунди/

ACS-15А /30А - 24 бутона

снимка на Стефан Радев

CSR за по-успешен бизнес

На 3 Октомври 2017 г. в Литературен клуб "Перото", НДК, се проведе "CSR за по-успешен бизнес" - конференция, посветена на осъзнаването на ползите от отговорния бизнес. Ние от Стеди взехме участие в нея и наистина се сблъскахме с чудесни идеи, и хора за пример. Надяваме се, че това ще способства за увеличаване на скоростта, с която променяме отпечатъка си в обществото към по-добро.

снимка на Стефан Радев

Ползване на КЕП на СЕП в Търговския регистър

Под Linux (Debian/Ubuntu) библиотеката необходима за Търговския регистър вероятно се намира на адрес /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so

снимка на Стефан Радев

Смяна на sim карта на Елка 2000-KL

При смяна на sim карта, задължително се премахва искането на pin код през телефонен апарат. След това новата пластика се поставя в касовия апарат. На касовия апарат се изпълняват последователно команди 209 и 208, за да си изчете IMSI номера, след което се закача на компютър, и през програмата се активира картата, и се прави промяната на данни. Последно се въвежда датата на следващ сервиз чрез команда 999. (75 14 26)

снимка на Стефан Радев

Връзка с касов апарат на Tremol през USB порт от Windows под VirtualBox

Настройка на VirtualBox за достъп до устройство на Tremol закачено чрез USB порт на Linux: В секция серийни портове се избира порт, в режим "Реално устройство" с път към него /dev/ttyACM0 или следващ, ако са повече устройствата.

снимка на Стефан Радев

Инсталиране на IBM touchscreen под Debian 8.0 Jessie

Сваляне на актуални драйвери от сайта на elo:http://www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default....Разпакетиране и инсталиране съгласно инструкциите:http://www.elotouch.com/files/install/Elo-Linux-ST-USB-Driver-v4.0.1_Ins... 

снимка на Стефан Радев

Връзка на Tremol ZM-KL с електронна везна ACS-15

На касовия апарат - 18 - Да, 9 -> 2 = ACS-15
На везната 1 + *, SET, T до 9600, SET, 1 (логически номер), SET
Кабел RT20 - R и T са разменени

Страници

Subscribe to RSS - блогове