Блог на Стефан Радев

снимка на Стефан Радев

Електронна везна Tremol ACS 15 - настройка на подсветка

ACS-15 - 16 бутона

Натискате и задържате бутон ">0<"
на дисплея Маса(kg) последователно
се сменят режимите:
- "AUTO" - при поставяне на тежест върху везната
- "ON" - постоянно включена подсветка
- "OFF" - постоянно изключена подсветка

Настройка продължителността на подсветката
в режим "AUTO" се извършава чрез натискане и
задържане на бутон "0" съответно /4/10/20/30/40/60 - секунди/

ACS-15А /30А - 24 бутона

снимка на Стефан Радев

CSR за по-успешен бизнес

На 3 Октомври 2017 г. в Литературен клуб "Перото", НДК, се проведе "CSR за по-успешен бизнес" - конференция, посветена на осъзнаването на ползите от отговорния бизнес. Ние от Стеди взехме участие в нея и наистина се сблъскахме с чудесни идеи, и хора за пример. Надяваме се, че това ще способства за увеличаване на скоростта, с която променяме отпечатъка си в обществото към по-добро.

снимка на Стефан Радев

Ползване на КЕП на СЕП в Търговския регистър

Под Linux (Debian/Ubuntu) библиотеката необходима за Търговския регистър вероятно се намира на адрес /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so

снимка на Стефан Радев

Смяна на sim карта на Елка 2000-KL

При смяна на sim карта, задължително се премахва искането на pin код през телефонен апарат. След това новата пластика се поставя в касовия апарат. На касовия апарат се изпълняват последователно команди 209 и 208, за да си изчете IMSI номера, след което се закача на компютър, и през програмата се активира картата, и се прави промяната на данни. Последно се въвежда датата на следващ сервиз чрез команда 999. (75 14 26)

снимка на Стефан Радев

Връзка с касов апарат на Tremol през USB порт от Windows под VirtualBox

Настройка на VirtualBox за достъп до устройство на Tremol закачено чрез USB порт на Linux: В секция серийни портове се избира порт, в режим "Реално устройство" с път към него /dev/ttyACM0 или следващ, ако са повече устройствата.

снимка на Стефан Радев

Инсталиране на IBM touchscreen под Debian 8.0 Jessie

Сваляне на актуални драйвери от сайта на elo:http://www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default....Разпакетиране и инсталиране съгласно инструкциите:http://www.elotouch.com/files/install/Elo-Linux-ST-USB-Driver-v4.0.1_Ins... 

снимка на Стефан Радев

Връзка на Tremol ZM-KL с електронна везна ACS-15

На касовия апарат - 18 - Да, 9 -> 2 = ACS-15
На везната 1 + *, SET, T до 9600, SET, 1 (логически номер), SET
Кабел RT20 - R и T са разменени

снимка на Стефан Радев

Как да затворим незавършен бон на апарати на Tremol

Затваряне на незавършен бон:ЕКАФПКогато ЕКАФП е в режим фискален принтер и бона не е приключен: Включваме ФУ, избираме режим ПРОДАЖБИ, С клавиши CL -> VD се затваря бонаФПрЗатваряне на бон от клавиатурата на принтера: Изключва се устройството, задържа се бутона за изтикване на хартията при включване до появата на звуков сигнал(около 1 минута), след което се пуска бутона и пак със задържане на бутона за изтикване на хартията се затваря бона.Затваряне на бона от интерфейс – използва се софтуерен инструмент за аварийно затваряне на бон: CloseReceiptСофтуера дава допълнителна информация за с

снимка на Стефан Радев

Разпечатване на КЛЕН на Carat Mobica-KL

mode -> Report -> 4 -> TL -> начална дата, дд.мм.гггг -> QTY -> крайна дата, дд.мм.гггг -> VD
mode -> Report -> 7 -> TL (само за текущата дата)

снимка на Стефан Радев

Разпечатване на КЛЕН на Елка 2000 HLP-KL

От основното меню трябва да се въведе една от следните команди:
130 STL начална дата STL крайна дата STL за разпечатване на КЛЕН по дати
131 STL начален блок STL краен блок STL за разпечатване на КЛЕН по номера на дневни отчети

Страници

Subscribe to RSS - Блог на Стефан Радев