Разпечатване на КЛЕН на Carat Mobica-KL

снимка на Стефан Радев

mode -> Report -> 4 -> TL -> начална дата, дд.мм.гггг -> QTY -> крайна дата, дд.мм.гггг -> VD
mode -> Report -> 7 -> TL (само за текущата дата)