Инсталиране на IBM touchscreen под Debian 8.0 Jessie

снимка на Стефан Радев

Сваляне на актуални драйвери от сайта на elo:http://www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default....Разпакетиране и инсталиране съгласно инструкциите:http://www.elotouch.com/files/install/Elo-Linux-ST-USB-Driver-v4.0.1_Ins...