Как да затворим незавършен бон на апарати на Tremol

снимка на Стефан Радев

Затваряне на незавършен бон:ЕКАФПКогато ЕКАФП е в режим фискален принтер и бона не е приключен: Включваме ФУ, избираме режим ПРОДАЖБИ, С клавиши CL -> VD се затваря бонаФПрЗатваряне на бон от клавиатурата на принтера: Изключва се устройството, задържа се бутона за изтикване на хартията при включване до появата на звуков сигнал(около 1 минута), след което се пуска бутона и пак със задържане на бутона за изтикване на хартията се затваря бона.Затваряне на бона от интерфейс – използва се софтуерен инструмент за аварийно затваряне на бон: CloseReceiptСофтуера дава допълнителна информация за състоянието на бона – служебен/фискален, брой продажби, започнато плащане, приключено плащане.