Електронна везна Tremol ACS 15 - настройка на подсветка

снимка на Стефан Радев

ACS-15 - 16 бутона

Натискате и задържате бутон ">0<"
на дисплея Маса(kg) последователно
се сменят режимите:
- "AUTO" - при поставяне на тежест върху везната
- "ON" - постоянно включена подсветка
- "OFF" - постоянно изключена подсветка

Настройка продължителността на подсветката
в режим "AUTO" се извършава чрез натискане и
задържане на бутон "0" съответно /4/10/20/30/40/60 - секунди/

ACS-15А /30А - 24 бутона

Натискате и задържате бутон "CL"
на дисплея Маса(kg) последователно
се сменят режимите:
- "AUTO" - при поставяне на тежест върху везната
- "ON" - постоянно включена подсветка
- "OFF" - постоянно изключена подсветка

Настройка продължителността на подсветката
в режим "AUTO" се извършава чрез натискане и
задържане на бутон "0" съответно /4/10/20/30/40/60 - секунди/