Връзка с касов апарат на Tremol през USB порт от Windows под VirtualBox

снимка на Стефан Радев

Настройка на VirtualBox за достъп до устройство на Tremol закачено чрез USB порт на Linux: В секция серийни портове се избира порт, в режим "Реално устройство" с път към него /dev/ttyACM0 или следващ, ако са повече устройствата.