Ползване на КЕП на СЕП в Търговския регистър

снимка на Стефан Радев

Под Linux (Debian/Ubuntu) библиотеката необходима за Търговския регистър вероятно се намира на адрес /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so